Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thị xã không có mưa, lưu lượng nguồn nước đầu nguồn đến các công trình hồ chứa và đập dâng rất ít so với trung bình nhiều năm qua. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, nắng nóng sẽ còn kéo dài đến tháng 8/2020 và nhiệt độ không khí trung bình ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1.0 0C. Do đó, ngày 03/4/2020, UBND thị xã đã ban hành phương án số 1004/PA-UBND về triển khai công tác chống hạn và xâm nhập mặn năm 2020 để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Hệ thống thủy lợi trên Hồ Đá Bàn, tại xã Ninh Sơn (Ảnh sưu tầm)

Phương án đã yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện căn cứ tình hình cụ thể của nguồn nước để cân đối cấp nước theo thứ tự ưu tiên: nước sinh hoạt cho nhân dân, các ngành công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, đề nghị các đơn vị cử cán bộ theo dõi, kiểm tra thường xuyên các vị trí, công trình đầu mối lấy nước và tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp công trình: lắp đặt các trạm bơm dã chiến tại các các khu vực hồ chứa nước, đập dâng nhằm để bơm nước đến các khu vực gần, lân cận đang thiếu nước; sửa chữa các đập bồi hiện có và đắp đập tạm để trữ nước; tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa cống lấy nước, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo thông thoáng từ đầu mối đến mặt ruộng. Đối với những nơi có nguồn nước ngầm thực hiện khoan giếng lấy nước ngầm và đào ao trữ nước phục vụ chống hạn, tu bổ, cải tạo các ao, giếng sẵn có tại địa phương. Song song với đó, tăng cường và đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ tình hình diễn biến thời tiết khô hạn, thiếu nước nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước, tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất.

Tại phương án số 1004/PA-UBND, UBND thị xã đã giao Phòng Kinh tế làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn; đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện.

Hồng Hạnh